t las 03

USŁUGI LEŚNE

  • wycinka drzew,
  • pozyskanie drewna
  • zrębkowanie,
  • sadzenie lasu,
  • zagospodarowanie(hodowla i ochrona) terenów leśnych.