t koparka 03

ROBOTY ZIEMNO-BUDOWLANE

 • Wszelkiego rodzaju roboty ziemne i wykopy,
 • skarpowanie, humusowanie, renowacja rowów,
 • budowa i modernizacja rowów,
 • kopanie stawów,
 • melioracja działek,
 • czyszczenie stawów,
 • czyszczenie działek po wycinkach,
 • wyrywanie karp,
 • przywracanie nieużytków rolnych,
 • załadunek i rozładunek materiałów sypkich,
 • rozbiórki i wyburzenia,
 • wymiana gruntu i podnoszenie terenu.